Välj en sida

Ibland kan man behöva några tips och förslag på vad man bör ta med i planeringen av en kickoff eller vilka kickoff-aktiviteter som kan vara relevanta för evenemanget. För att arrangera en framgångsrik kickoff med företaget är det viktigt att börja med att tydligt definiera syftet och målen för evenemanget. Du kan välja att använda kickoffen för att öka samarbete och teambyggande, sätta mål och strategier för det kommande året eller fira tidigare framgångar. Ett tema kan också hjälpa till att binda samman evenemanget och skapa engagemang.

Förslag på Kickoff med företaget

Kickoff aktivitet på Torpa Gård

Planera en kickoff mer företaget

När syftet är klart, måste du välja en lämplig plats och datum. Det kan vara på företagets kontor, en konferensanläggning eller till och med utomhus om vädret tillåter. Boka platsen i god tid och se till att den passar företagets storlek och budget.

Skapa sedan en detaljerad agenda för kickoffen. Planera olika aktiviteter och föreläsningar som är relevanta för företagets mål. Det kan inkludera presentationsövningar, gruppdiskussioner, teambuilding-aktiviteter och gästtalare. Se till att det finns tillräckligt med tid för pauser och interaktion mellan deltagarna.

Ett viktigt inslag i en kickoff är teambyggande. Planera roliga och engagerande kickoff-aktiviteter som hjälper teamet att lära känna varandra bättre och stärka sitt samarbete. Det kan vara allt från teamutmaningar och övningar till lekar och tävlingar.

Kickoffens agenda

För att inspirera och motivera deltagarna kan du överväga att bjuda in inspirerande talare eller gäster. En talare med erfarenhet inom företagsvärlden, ledarskap eller branschen kan ge värdefull kunskap och inspiration.

Under kickoffen är det också en bra tid att sätta tydliga mål och strategier för det kommande året. Utvärdera föregående års prestationer och planera för framgång under det kommande året.

Se till att det finns gott om mat och dryck tillgängligt för deltagarna. Beroende på tidpunkten för kickoffen kan det vara frukost, lunch, fika eller middag. Mat och dryck bidrar till en trevlig och avslappnad atmosfär.

Feedback och följ upp årets kickoff

Efter kickoffen är det viktigt att fortsätta kommunicera med teamet och följa upp på de mål och strategier som sattes under evenemanget. Ge också deltagarna möjlighet att ge feedback på kickoffen så att du kan förbättra kommande evenemang.

Tänkvärt är att anpassa kickoffen till företagets kultur och behov. Det kan vara en avslappnad och informell tillställning eller mer formell, beroende på företagets karaktär och vision. Lycka till med din kickoff!