Välj en sida

Att Finspångs Brunnsborrning har 100% nöjda kunder i samband med att borra brunn åt dem är sannerligen en bedrift värt att fira!

Det är med stolthet som Finspångs Brunnsborrning presenterar sina enastående resultat inom brunns- och energiborrning till privatpersoner under hela 2022, vilket resulterade i en imponerande kundnöjdhet på 100 procent. Detta betyg hyllar hela organisationen, och de känner sig särskilt stolta över deras arbete. Genom att konsekvent leverera högkvalitativt arbete och visa stort yrkesstolthet inom alla medarbetares ansvarsområden – från planering till slutförande av uppdrag – har de uppnått utmärkta resultat. Det firas med tårta såklart!

tårta 100% kundnöjdhet

Alla privatkunder ger toppbetyg till FBB

”Vi har arbetat målmedvetet i många år och sätter stor vikt vid kundnöjdhet. Ett gott rykte och nöjda kunder är den bästa formen av marknadsföring”, säger David Johansson, VD. De skickar ut digitala kundundersökningar till alla privatpersoner som de har e-postadresser till och som de har utfört uppdrag åt under året. Under året skickades cirka 300 enkäter ut, och svarsfrekvensen låg på cirka 25 procent. Enkäterna omfattar arbeten inom deras verksamhetsområden:

Brunnsborrning för vatten- och bergvärme

Brunnsborrning för vatten- och bergvärme är en av Finspångs Brunnsborrnings specialiteter. Genom att borra brunnar för både vatten- och bergvärme hjälper de sina kunder att utnyttja hållbara energikällor för uppvärmning och kylning av sina hem eller fastigheter.

Vid brunnsborrning för vatten- och bergvärme använder företaget avancerad utrustning och expertis för att utföra borrningen på ett effektivt och noggrant sätt. Processen innebär att man borrar ner i marken för att nå grundvattennivån eller berglagren där den naturliga värmen kan utvinnas.

När brunnsborrningen är klar installerar Finspångs Brunnsborrning lämpliga system för att utnyttja den värmeenergi som finns tillgänglig. Det kan inkludera värmeväxlare, pumpar och rörledningar för att transportera värmen till det centrala värmesystemet i fastigheten.

Genom att erbjuda brunnsborrning för vatten- och bergvärme ger Finspångs Brunnsborrning sina kunder möjlighet att minska sin miljöpåverkan samtidigt som de sänker sina energikostnader. Dessutom kan de dra nytta av en pålitlig och hållbar energikälla för att uppnå en bekväm inomhusmiljö året runt.

Med sin expertis och fokus på kundnöjdhet strävar Finspångs Brunnsborrning efter att erbjuda högkvalitativa brunnsborrningstjänster för vatten- och bergvärme och fortsätta vara en pålitlig partner för sina kunder inom detta område.

Pumpinstallationer

Finspångs Brunnsborrning erbjuder även professionella pumpinstallationer som en del av sina tjänster. Pumpinstallationer är viktiga för att säkerställa en effektiv och pålitlig hantering av vatten och vätskor i olika applikationer, inklusive vattenförsörjningssystem, avloppssystem och bevattningssystem.

Företaget har erfarenhet och expertis när det gäller att välja rätt pump för varje specifik situation och behov. Genom noggrann planering och analys av kundens krav och förutsättningar kan de rekommendera och installera lämpliga pumpsystem för att möta deras unika behov.

Pumpinstallationerna utförs av kunniga tekniker som har kunskap om olika pumpmodeller och tekniker. De säkerställer att installationen genomförs på rätt sätt och i enlighet med branschstandarder för att uppnå optimal prestanda och driftsäkerhet.

Finspångs Brunnsborrning erbjuder också underhålls- och reparationservice för pumpsystem för att säkerställa deras långsiktiga hållbarhet och effektivitet. Genom att utföra regelbundna kontroller och eventuella reparationer kan de hjälpa sina kunder att undvika driftstopp och minimera störningar i deras vattenhanteringssystem.

Med sin dedikation till kundnöjdhet och högkvalitativt arbete strävar Finspångs Brunnsborrning efter att leverera pålitliga och effektiva pumpinstallationer som möter sina kunders behov. De arbetar tillsammans med kunderna för att förstå deras krav och leverera skräddarsydda lösningar som säkerställer pålitlig och effektiv hantering av vatten och vätskor.

Vattenrening

Vattenrening är en annan viktig del av Finspångs Brunnsborrnings verksamhet. De specialiserar sig på att tillhandahålla effektiva vattenreningssystem för att förbättra vattenkvaliteten och säkerställa att det är säkert att använda och konsumera.

Genom att använda avancerade tekniker och högkvalitativa utrustningar kan Finspångs Brunnsborrning ta itu med olika vattenkvalitetsproblem, såsom föroreningar, sediment, bakterier eller kemikalier, och effektivt rena vattnet till en hälsosam och säker nivå.

För att utföra vattenrening analyserar företaget noggrant vattnets sammansättning och identifierar de specifika föroreningarna eller problemen som behöver åtgärdas. Baserat på den analysen utvecklar de skräddarsydda vattenreningssystem som kan inkludera metoder som avancerad filtrering, kemisk behandling, ultraviolett (UV) desinfektion eller omvänd osmos.

Finspångs Brunnsborrning fokuserar på att erbjuda lösningar som är både effektiva och hållbara. De strävar efter att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet genom att använda energieffektiva system och minimera användningen av kemikalier.

Deras team av experter inom vattenrening säkerställer att installationen och driftsättningen av vattenreningssystemen genomförs korrekt. Dessutom erbjuder de även underhåll och service för att säkerställa att systemen fungerar optimalt över tid.

Med sin kompetens inom vattenrening arbetar Finspångs Brunnsborrning för att hjälpa sina kunder att få tillgång till rent och säkert vatten. Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och en engagerad kundservice strävar de efter att möta sina kunders vattenreningbehov och bidra till en hälsosam och hållbar vattenmiljö.

Utmärkt bemötande och problemlösningsförmåga

Oavsett resultatet är enkäten viktig för deras fortsatta arbete och ingår även som en obligatorisk del i deras ISO-certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. De tar till sig av resultaten och arbetar sedan för att förbättra det som behöver förbättras.

I kundundersökningen framhävdes deras montörer och brunnsborrare för deras utmärkta bemötande, problemlösningsförmåga och väl utförda arbete.